הספר העתיד לבוא

א . Ecce Liber הספר : למה התכוון מלרמה במלה הזאת ? למן השנה , 1866 תמיד חשב ואמר אותו דבר . אולם אותו דבר אינו דומה לעצמו . אחת ממשימותינו תהיה להראות מדוע וכיצד מכ 1 ננת חזרה זאת אט אט את דרכו . נדמה שכל שיש לו לומר קבוע מלכתחילה , ובו בזמן התווים המשותפים מצויים על פני השטח בלבד . ספר וב פנים תווים משותפים : הספר , שהוא אכן מלכתחילה הספר , עיקרה של הספרות , הוא גם , 'בפשטות , " ספר . הספר הייחודי הזה עשוי כרכים אחדים : חמישה כרכים , הוא אומר ב , 1866 כרכים רבים , הוא קובע עוד ב . 1855 מדוע הריבוי הזה ? הוא מפתיע אצל סופר יחיד סגולה , ומי שב 1885 במיוחד לא יכול היה לפקפק כלל בכל מה שסירב בתוכו לשיח רחב יריעה . בבחרותו דומה שצריך היה לספר בעל פנים רבות , שאחד מצדדיו עשוי לפנות לעבר מה שהוא מכנה האין , האחר לעבר היופי , כשם שמוזיקה וספרות , יאמר מאוחר יותר , 3 r שני פניה החלופיים של תופעה אחת , האחד מתפשט כאן לעבר האפלה,- האחר מנצנץ שם , בוודאות . " אנו רואים זאת כאשר הריבוי הזה של היחיד מקורו בהכרח לפרוש את המרחב היוצר לרמותיו השונות , ואם הוא מדבר בעת הזאת בנחרצות כזו על תכנית היצי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד