היעלמות הספרות

קורה ששומעים שאלות מוזרות , כגון : "מהן מגמותיה של הספרות העכשווית " ? או . "לאן פניה של הספרות . " ? אכן , שאלה מפתיעה , אבל מה שמפתיע ביותר הוא , שאם יש תשובה הרי היא קלה : הספרות פונה לעבר עצמה , לעבר מהותה - ההיעלמות . הזקוקים לקביעות כלליות מעין אלה יכולים לפנות אל מה שמכונה היסטוריה . היא תורה להם את משמעה של המימרה הנודעת של הגל : " האמנות היא בשבילנו דבר שחלף , " מימרה שנהגתה בתעוזה כנגד גיתה בעת התנופה הרומנטית , וכאשר המוזיקה , האמנויות הפלסטיות והשירה ציפו ליצירות כבדות משקל . הגל , החונך את הקורס שלו באסתטיקה עם האמירה הטעונה הזאת , מודע לכך . הוא יודע שהאמנות לא תחסר יצירות , הוא מעריץ את היצירות של בני זמנו ולפעמים הוא מעדיף אותן ( הוא גם אינו מבין אותן , ( ועם זאת , "האמנות היא בשבילנו דבר שחלף . " האמנות אינה יכולה עוד לשאת את הצורך במוחלט . מה שחשוב לחלוטין מכאן ואילך הוא המימוש בעולם , רצינות הפעולה ומשימת החירות הממשית . האמנות קרובה למוחלט רק בעבר , ובמוזיאון בלבד יש לה עדיין ערך ועוצמה . או שמא , חרפה חמורה מזה , היא קורסת בתוכנו עד ההפכה לעונג אסתטי פשוט או לסייענ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד