השראה, מחסור בהשראה

הקפיצה היא צורתה או תנועתה של ההשראה . הצורה או התנועה הזאת לא רק הופכת את ההשראה לבלתי ניתנת להצדקה ; היא מקבלת את אפיונה העיקרי מן ההשראה , שהיא בה בעת ומאותה נקודת מבט מחסור בהשראה , כוח יצירתי וצחיחות המתערבבים זה בזו באופן 4 הדוק . כאשר הלדרלין חווה את הזמן הפואטי כזמן מצוקה , הוא מתנסה באותו מצב שבו האלים חסרים , אך העדר אלוהים עוזר לנו , . GottesFehl hilft מלרמה , שהעקרות עינתה אותו ושהסתגר בתוכה בהחלטה הרואית , הכיר גם הוא בכך שהחסך הזה לא ביטא כשל אישי גרידא , לא הורה על מצוקת יצירה , אלא בישר את המפגש עם היצירה , את האינטימיות המאיימת הכרוכה במפגש זה . הכתיבה האוטומטית בזמננו , ובצורה שאי ההבנות והפרשנויות הפשטניות דלדלו אך גם שימרו , שב הסוריאליזם וגילה את ההיבט המהותי הזה של ההשראה . אנדרה ברטון המשיכו , משחייב בעקשנות את ערכה של הכתיבה האוטומטית . מה תרמה התגלית הזאת ? למראית עין , את ההפך ממה שציינה : שיטה קלה , כלי זמין תמיד ויעיל תמיד , שירה שהיתה בהישג היד של הכל ונעשתה הנוכחות השמחה של המיידי . כל אחד היה מיד משורר למופת . יתר על כן , השירה , יציבה ומוחלטת , עברה מישו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד