א. המוות האפשרי

המלה חוויה היצירה מושכת את מי שמתמסר לה לעבר הנקודה שבה היא עומדת במבחן אי אפשרותה . במובן זה היא חוויה , אבל מה פירושה של מלה זאת ? בקטע מתוך רשימותיו של מל 0 ה לאורידס בריגה , רילקה אומר כי " שירים אינם רגשות נ [ ... הם חוויות . למען שיר אחד הכרח לראות 1 הרבה ערים , אנשים וחפצים . " ... עם זאת , רילקה אינו מתכוון לומר שהשיר הוא ביטוי לאישיות שופעת , המסוגלת לחיות וכבר חוותה חוויות . הזיכרונות הם הכרחיים , אך רק כדי שיישכחו , כדי שבשכחה הזאת , בדממה של מטמורפוזה עמוקה , תיוולד לבסוף מלה , המלה הראשונה של שיר . חוויה מורה כאן על מגע עם ההוויה , על התחדשות עצמית במגע הזה - התנסות , אבל כזו שנשארת לא מוגדרת . כאשר ולרי כותב במכתב : "הצייר האמיתי , כל חייו , מחפש את הציור ; המשורר האמיתי , את השירה וכו , ' שכן אלה כלל אינן פעולות גזורות מראש . בפעולות הללו יש ליצור את הצורך , את המטרה , את האמצעים ואף המכשולים - " ... הוא רומז לצורה אחרת של חוויה . השירה אינה ניתנת למשורר כאמת ובוודאות שבידו להשיגן 1 הוא אינו יודע אם הוא משורר , אבל הוא גם אינו יודע מהי השירה , אפילו לא אם היא קיימת ; היא...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד