תוכן עניינים

חלק אי : מתוך המרחב הספרותי 7 הבדידות המהותית 9 היצירה ומרחב המוות 22 המוות האפשרי 22 החוויה של איגינוור 43 רילקה ותביעת המוות 54 . 1 חיפוש מוות הולם 55 . 2 המרחב של המוות 66 . 3 התמרת המוות 81 ההשראה 96 החוץ , הלילה 96 מבטו של אורפאוס 104 השראה , מחסור בהשראה 110 היצירה והתקשורת ו 12 לקרוא 121 התקשורת 128 הספרות והחוויה המקורית 137 העתיד ושאלת האמנות 137 תכונותיה של יצירת האמנות 147 החוויה המקורית 160 חלק בי : מתוך הספר העתיד לבוא 175 שירת הסירנות 177 הפגישה עם המדומה 77 ו תבוסתו של השד : הייעוד 185 לאן פניה של הספרות ? 193 היעלמות הספרות 193 החיפוש אחר נקודת האפס 201 " לאן עכשיו ? מי עכשיו 210 " ? מותו של הסופר האחרון 218 הספר העתיד לבוא 223 העוצמה והתהילה 247 אחרית דבר : שברון רוח : על הכתיבה הדיכאונית של מוריס בלאנשו מאת מיכל בן נפתלי 254  אל הספר
הקיבוץ המאוחד