הספר העתיד לבוא: אסופה

מוריס בלאנשו / הספר העתיד לבוא : אסופה מוריס בלאנשו הספר העתיד לבוא 1 אסופה תרגום ואחרית דבר : מיכל בן נפתלי עריכה מדעית : עילי ראונר עריכת לשון : רנה קלינוב " הצרפתים" ה וצאת הקיבוץ המאוחד Maurice Blanchot פרקים מתוך : L ' espace litteraire ומתוך Le Livre a venir " הצרפתים"  אל הספר
הקיבוץ המאוחד