ספור הפלאים של חיי מרים הרי

מאת יעקב אסיא א . ילדה ירושלמית , בעיה"ק נולדה , גדלה , חוגכה — עד לגיל ארבע עשרה . סיבה זו ועילות אלו חרתו רשומיהן עמוק במוח הילדה ובלבה . האב . יהודי רוסי , עזב את קיוב מולדתו , נע ונד , עזב את אלהי אבותיו — והתגלגל עד לירושלים . זה היה בשנת 1856 והוא בן עשרים ושש . תיכף התודע אל מטיפי המסיון הבריטי והם הכניסוהו ל בית המלאכה" שלהם . " אחרי שלוש שנות טירונותו בביתם , ספחוהו לשרות המסיון ; בשנת 1861 בא בברית הנשואין עם האחות ר ו ז ט ה , פרוטסטנטית , שטפלה בו בהיותו שוכב חולה בבית הדוולים של ,, הדיקוניסות מקיזרסוורטה . " מגרמניה באה עם האחות ש ר ל ו ט ה פ י ל ס , זו שיסדה אחר כך את בית היתומות לילדות הערביות "טליתא קומי . " הוא עזב את שרות המסיון ויצא לרשות עצמו . ברחוב הנוצרים יסד בית מסחר ספרים , זכרונות ועתיקות . ספרים עתיקים אסף לבית מסחרו , כתבי יד , ויריעות של ספרי תורה שנפסלו , מגילות ומזוזות — ויהי העתיקן הירושלמי . " הוא המשכיר לספריות ולמוזיאונים " בגרמניה ובאנגליה . ביחוד התענין בקדמוניות , השתתף בחפירות בעבר הירדן ; חפר והעלה ... חרס . אלו "חרסי מואב" ו כדים , עציצים , צלמ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל