בתי הקברות של עדות הנוצרים במורד הדרומי של הר ציון, למרגלות קבר דוד