13

13

למן אותו יום היתר . ציונה לנוצרית אדוקה . הגיעה ראשית החודש של חג המולד , והכנות רבות נעשו במושבה האנגלית לכבוד החג . יום יום הלכה ציונה לבית הכהז גרין , לאליס , או למרת גוטמן בסמינריון ותעזור לסרוג למען העניים , ללוש את הבצק של ה ,, פלומ פודינג , " לפתוח את המון התיבות שבאו מאנגליה , ולסדר את מתנות החג שנשלחו מן החברה בשביל הפליטים . הם יזמו לחוג ברוב פאר את חג המולד הראשון שבו הכניסה החברה תחת כנפי ישו מספר רב של נפשות חדשות . לפי החלטות ההגמון יחול ביום המולד הזה גם חג טבילת פרחי ,, גרי הנצרות , " והקהילה כולה שמחה לאחד בפאר חגיגי את הגואל עם ה גאולים . " " ומה עגמה נפש הילדה על שלא יכלה לזמר אף הימנון זעיר אחד ולהשמיע גם היא את שירתה לפני המושיע . חבל וחבל ! אילו שקדה בימים עברו על למודיה בבית הספר הגרמני או עם המורה לפסנתר , במקום להתמיד באותן הנגינות הפראיות של ורדה או של הכושי , מי יודע , — הלא קולה נעים י — אם לא היתה מצליחה גם היא לשיר ולהלל לפני הבורא , כחנה זו ... ? על יד קזימיר עומדת חנה , הוא מרכין את ראשו אל התוים ופרקי זרועותיהם נוגעים זה בזה , והוא נוסך אל לבה את כל הנו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל