12

12

מאורעות השנה הזאת (* הרעישו את עיר הקודש ושינויים רבים באו בחייה . ברוסיה ובפולין נרדפו היהודים באכזריות חימה . רבים מהם עזבו את מולדתם , מדוכאים ומחוסרי כל , ומהם באו לבקש להם מקלט בארץ האבות . בחוגי הפרוטסטנטים קמה התעוררות לבוא לעזרתם , וציונה עזבה את בית החפשית" שלה בהתעורר בקרבה רחשי רחמים אנושיים יותר . אולם " העזרה הממשית באר . מאנגליה . במשך שבועות מספר נוסדה שם חברה לעזרת הפליטים היהודים , שאספה סכום הגון שהעבירה לירושלים יחד עם רופאים , אדריכלים , חקלאים וכהני דת . מטרת החברה היתה אמנם לבוא לעזרת היהודים האומללים ולסייע להתאחזותם בארץ אבותם , אבל בתנאי שיקבלו עליהם את הדת הנוצרית . בין לילה נוסדו בעיר הקודש בתי יתומים , סמינרים אנגליקנים , אהלי מועד להטפה ולהפצת הדת הנוצרית . באחת ידם העניקו להם את כתבי הקודש והאוונגליון , ובשניה שטר אחוזה באדמת ארץ ישראל . בראש המשלחת עמד כבוד הכמר גרין , שבא לגור עם משפחתו לא רחוק מטירת רשיד . שכנות טובה החלה מיד בין שתי המשפחות . ציונה הכירה סוף סוף את העונג להתחבר לילדה בת גילה , אליס , כעין תגלית היתה הידידה החדשה לירושלמית הזעירה . אליס...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל