10

10

לאחר שחזרו מטיול זה עלתה בעיה חדשה על הפרק : נסיעת אליזבט לאירופה . בת חמש עשרה היתה , יפת תואר וחטובת גזרה . ורדה תמהה על שמאחרים להשיאה לאיש . וכאשר העיזה לרמז באותו ענין , משמח כל כך , המטרה היחידה בחיי עלמה , הנשואין , הסמיקו פני אמא כבתולה ותאמר : ,, הלא תבושי , אל תדברי ככה , ורדה , סיט זבט עודנה ילדה , וכי אין מטרה אחרת בחיים ? הלא יש " ... לא כלתה דבריה כי דבר זה היה מעל להבנתה של ורדה . מדוע לא נשלח את בתנו לבית ספר בלונדון ? עסקים לי בסיטי וגם ידידים " במוזיאון הבריטי . קבלתי תכניות ממכונים שונים ו לונדון הוא המקום המצוין ביותר בשביל אליזבט , והחנוך האנגלי המתאים ביותר לבני המזרח . " ,, — לונדון , לונדון י" כמה הדגיש אבא את השם הזה ורטט קל על שפתיו . ציונה ידעה ששמה גרה מיס יונג וברי לה כי זכר בת שבע עוד לא סר מלב אביה . ולעיניה עומדת דיוקנה של אותה לידי גמישה בשמלת תכלת הטוס , כשהיא נשענת אל הגזוזטרה ובאזניה עולה הד קולה ,, ויניציה ... בינריס " ... ועודנה רואה את ברק מבטה הירוק השלוח באביה , במללה : ,, מה אהבתי לבלות כל ימי חיי במקום הזה . " אבל בחדר האוכל חזרה אמא על שלה ,...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל