המערה בה גילתה הלנה את הצלב האמיתי, מתחת לכנסיה הקבר