9

9

מראיות השנה החדשה חדלה אליזבט לבקר את בית הספר , ציונה לבדה היר ו בעלת החמור ותרכב עליו כאמזדנה , גם פרדי מור נלווה אליה על חמורו , כי הקונסול האנגלי העתיק משכנו אל מחוץ לעיר . בדרכם התחרו במעשי קונדס של רכיבה : קלעו אבנים לסלמנדרות ולאזניות התיזו במכת שוט אחת את ראשי התכלת של הדרדרים . גם התחקו בעלילות פרשים , דהרו זקופים על גבי חמוריהם ולפעמים התהפכו יחד עם מרדעת בהמתם במרוצתה וירימו אבנים מהקרקע — כמעשה פרשי ה פנטסיה . " " בחיר שעשועם זז לעבור ברובע הערבים תחת קמרון ארוך של סמטה מכופה ואפלה , גדושה שרידים ופחתים , ונמוכה עד כדי כך שהיו אנוסים להתמתח על בהמותיהם שלא לנגוע בצבא העטלפים , הדבוקים אל התקרה . פרדי החזיק במתני הילדה וארכוף לארכוף זרזו את חמוריהם ויפליגו בחרדת החשיכה . פרדי השמיע צעקות פרא , סערה אחזה אז את הכנפים השחורות וישתוללו בבהלה מסב ב . הילדה התחלחלה מגיל ותשוה עצמה לבת מלכה מכושפת שבן מלך נחמד ואמיץ לב בא לפדותה מארץ צלמות . בשובם מבית הספר בחרו בדרך אחרת . במקום לצאת משער דמשק , עברו בכיוון הפוך ברובע המוריסטן — לפנים מושב אביר רודוס ומלטה — ומבעד לדלת קטנה וחשו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל