מצפון מערב למגדל דוד ג'ורח־אל־עונאב בה היה בית המטבחיים הירושלמי לידה ג'ורת־אל־פאט־ס (שוחח הנבלות)