בתי נוצרים בהר ציון מעל לרובע היהודי, ברקע ביהכ"ס תפארת ישראל