ירושלים מאצל סנט אנה, באופק (מימין לשמאל) הר ציון, כפות בתי הכנסת