רשימת תמונות

עמוד שער יפו מתור מתיר החומה . מספרו של וילםון 9 * נשים מבית לחם . מספרו של פורטר •• 13 מוכרת אצדעות זכוכית מספרו של פורטר 18 בית מלאכה לתכשיטי צדף . מספרו של וילסון 25 בריכת חזקיהו . מספרו של פורטר 39 ירושלים מצפון מזרח אצל כנסית סנט אנה . מספרו של פורטר 48 הכותל המערבי . מספרו של טומסון ••• 55 הר ציון והרובע היהודי . מספרו של וילסון 59 סמטא ברובע המוסלמי . מספרו של וילסון 63 מחוץ לשער יפו . מספרו של וילסון 67 בשדה הרועים בבית לחם . מספרו של וילסון 71 צליינים יוונים אורתודוכסים בירדן . מספרו של ברטלט ••*• 72 עולי רגל רוסיים . מספרו של וילסון 77 מערת הצלב בכנסית הקבר . מספרו של וילסון 79 נמל יפו . מספרו של פורטר 85 מגרש הרוסים . מספרו של טומסון 89 מחנה תיירים ארופיים . מספרו של פורטר 101 מפה מצוירת של ירושלים ממערב ( הוצאה גרמנית 112 (? חצר הכניסה לכנסית הקבר הקדוש מספרו של טומסון 126 בכנסית הקבר . מספרו של פורטר 128 קולוניה ( מוצא . ( מספרו של וילסון 135 בתי הקברות הנוצרים במורד הר ציון . מספרו של טומסון 148 דר' יעקב אסיא ( לינץ ) מארכיון משפחתי 153 " פסלי שפירא" מאוספו של אורי כץ 167...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל