תפקיד: היה בשבי

בנובמבר 2005 נכנס לתוקפו חוק התשלומים לפיצוי פדויים שנפלו בשבי בעת שירותם בצה"ל או בכוחות הביטחון . החוק התקבל לאחר מאבק בן עשר שנים של לוחמים פדויי שבי ממלחמת יום הכיפורים . ב 1998 התאגדו הלוחמים לעמותה רשומה בשם "ערים בלילה , " שלאחר מאבקי סרק במשרד הביטחון העבירה את הזירה לכנסת בשנת . 1996 רק בשנת 2002 הוכרו פדויי השבי לראשונה כקבוצה בעלת מעמד מיוחד , שאנשיה זכאים לטיפול לפי מצבם ולפיצוי , לרבות אלה שאינם זקוקים לטיפולים מיוחדים . לא כל השבויים נכללו בהצעת החוק המקורית . לוחמי המחתרות , הפלמ"ח והמוסד , שנפלו בשבי לפני הקמת המדינה , לא נכללו בה . בעקבות פרסום הידיעה בעיתונות , פנה ישעיהו אל עמוס ירון , מנכ"ל משרד הביטחון בזמנו , בשם משפחות חמשת השבויים בלבנון . בין אם הייתה לכך השפעה על היקף החוק ובין אם הייתה השפעה לפניות של אחרים , החוק שהתקבל בשנת 2005 הוחל גם על לוחמי המחתרות שהוכרו כשבויים החל מ ו 24 במאי 947 ו . במסגרת המשא ומתן על הסכם שביתת הנשק עם לבנון בשנת 1949 נאבקה ישראל לשנות את מעמדם של החמישה מאסירים לשבויי מלחמה . כדי להצדיק את תחולת חוק התשלומים על החמישה הם התבקשו...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל