החמישה

יהודה יהודאי נולד בירושלים ב 2 ו במאי . 1929 בנעוריו למד במקווה ישראל , הצטרף עם חבריו להכשרת גבת והתגייס לפלמ"ח . לאחר השחרור עלה לקיבוץ יפתח , עבד במדגה ובמאפיית ומילא תפקיד כגזבר . בתזמורת הקיבוץ ניגן באבוב ; המשיך לכתוב בעלון הקיבוץ , למסיבות וחגים ועיבד קטעים מיומנו לפרסומים שונים . ביולי 1957 נישא לעליזה ולאחר שמונה שנות חברות בקיבוץ עברה המשפחה לכפר מונאש . שבע שנים עבד כגזבר המושב , ו 27 שנים בחברת ביטוח . נפטר ב 24 בינואר . 1991 יהודה קיבל בכלא מכתב ובו נמסר לו על מות סבתו ברכה שטרנברג , אם אמו , ב 5 9 ו בנובמבר 948 ו . המידע השרה עליו עצבת , כי היא הייתה לו הסבתא היחידה . הסבתא , שנפטרה בגיל מופלג , ראתה את ענפי המשפחה גדלים ומקימים דורות , עם כמה מהם עלתה לארץ ואחרים נפוצו ברחבי העולם . היא , שהשקיעה בנכדיה . 18 יכין , שירת השולמית , עמי ו . 21 . 19 יהודאי , יומן , 30 בנובמבר ; 1948 יהודאי , לזכרו , עמי . 9 חינוך ואהבה וקיוותה שיהודה ילמד יידיש , יתפלל ויניח תפילין , לא זכתה לראותו חופשי . הוא חש צער רב על שפרידתו ממנה בראש השנה תש"ח , בחודשיים לפני הנפילה בשבי , הייתה ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל