אתר הכלא והאוניברסיטה הערבית במפה ובצילום לוויין (מקורות ; המפה העליונה ‭,M-Mashriq‬ צילום הלוויין: ‭(Google Photo Satellite, i.exilogos‬