שועטים לחופש מימין: יחיאל, אברהם, ישעיהו, יצחק, ישראל זוננברג, יהודה, אברהם צוקרמן (מקור: דבר השבוע ‭.4.1949 ,13‬ו, עילום: ‭?b‬ דינר)