חברי ועדת שביתת הנשק מימין: יהושע פלמן, קולי אנרי ויז'יה, שבתאי רוזן, סרן זילברשטין (מקור: דבר השבוע ‭,1.4. 1949 ,13‬ צילום: ל' דינר)