ברוריה ויוסף בארץ, 27 בינואר 1949

בשבת האחרונה של חודש ינואר 1949 בא מוסא קמחין הנאמן לביקור ועמו המטען הרגיל בסגנונו של יוסף . הייתה זאת בשורה במלוא מובנה ! ב 27 בינואר עלו ברוריה 49 ויוסף , נכון יותר : שבו לארץ , בהתערבותם של אישים לבנונים . לחמישה לא נותר אלא לדמיין את גודל חוויית המפגש בין יוסף להוריהם . אין אדם , שהיטיב עמם והיטיב להכירם בחורשים שחלפו , אלא יוסף . הוא בוודאי ירגיע את ההורים - הם שיערו - י ? שב את אי ההבנות , יתאר את העובדות , ימחה את הטעויות ויתרום לשחרורם . יוסף הטמין בכליו מכתבים , פתקים ומתנות למשפחות החמישה . באחד . 46 שנורמן אל מטכל / אגם , ברוך , 27 בינואר . 1949 א"צ , . 70 / 2168 / 1950 . 47 שנורמן אל מטכל / אגם , ברוך , 28 בינואר . 1949 א"צ , . 70 / 2168 / 1950 . 48 שנורמן אל מטכל / אגם , ברוך , 28 בינואר ; 1949 גורלי אל יזרעאלי , 30 בינואר . 1949 א"צ , . 70 / 2168 / 1950 . 49 'שבויי הלבנון הוחזרו לישראל / הצופה , 25 במרס , . 1949 הפתקים שנועד לתמר כתב ישעיהו ב 22 בדצמבר 11948 "מי שימסור לידיך מכתב זה בקשי ממנו שיספר קצת על חיינו . " אל יוסף וברוריה נלוו חמש בחורות מארץ ישראל ומשפחת בלנ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל