זוטות, נובמבר 1948

ב 0 ו בנובמבר שב יהודה למחברתו כדי למלא בקצרה את החסר בתיאור עיקרי הדברים , כגון שדויד , אחיו של פואד ח'אסקי , נאסר בסוף אוקטובר באשמת זיוף תעודות זהות , כנראה באחד ממפעליה של אום איברהים , היא שולמית קישק כהן , שעסקה בהברחת עולים מסוריה דרך לבנון לארץ . את הפסקת הכתיבה באוקטובר נימק יהודה ב"דווסר זמן ובעיקר ברשלנות" ; בעוד שמחוץ לכלא עסקו אנשים בדיפלומטיה רחוקה ועלומה , בתוך הכלא נמשכה שגרת החיים . דיירי החדר נחלקו לשתי קבוצות : החולים והבזויים התרכזו בפינה , שבה נערכו משחקי הקובייה , והפסידו בדרך כלל את כספם לסעדין , ראש החדר . בפינה השנייה התכנסה חבורת היהודים . כקבוצת אסירים מגובשת רכשו היהודים עמדה חזקה ומכובדת בביתן והתוו לעצמם פעילות מסודרת לניצול הזמן . הם לימדו זה את זה : אנגלית , צרפתית , עברית , ערבית , תנ"ך , חקלאות , גאוגרפיה , טכנולו גיה , פילוסופיה ומוסיקה . זמן קצר לפני שנפלו בשבי סיים ישעיהו קורס למנצחי מקהלות , ובכלא החליט לצבור ניסיון . יש להניח שמאז ומעולם לא נשמע שיעור כה הזוי בסולפג / אימון בשירה לפי תווים , של חבורה קטנה בין עשרות פושעים פליליים בין כתלי כלא לב...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל