"שמואליק, בוא הנה"

ישעיהו לא שכח תאריכים . במכתב לתמר בשבת , 11 באוקטובר , 1948 יום השנה למאסרם , שרבב ישעיהו פרט שובר שגרה על שני ביקורים : נקראתי לפגישה על ידי אדם , שליח של חבורת יהודים שחושבת שזאת מצווה לעזור לאסירים יהודיים והביא לנו קצת אוכל ; [ ... ] ביקור שני היה של נער עברי שהיה כבר בארץ והוא אישר לנו את השמועות שבאו מקודם על כיבושים בנגב ( באר שבע ) ועל החורבן שעשו בעזה ועד הפסקת האש אתמול ב . 2 בימים האחרונים של חודש אוקטובר 1948 נערך מבצע "חירם ' בצפון הארץ בתגובה להפרתה של ההפוגה השנייה על ידי קאוקגיי . אברהם חזר מבית החולים ובישר על כיבוש בינת גיבייל בידי ישראל . במבצע "חירם" נכבשו 14 כפרים לבנוניים ממערב ל"אצבע הגליל , " בין ירון למטולה וברך נהר הליטני . הבשורה השרתה רוח טובה על החמישה , ששרטטו את מפת דרום לבנון על גבי גיליון נייר כאילו היו בחדר מלחמה . כמו במקרים דומים , מיד פרחו השמועות , כגון שצור נכבשה , צידון הבאה בתור , והג'יפים הישראליים נמצאים בדרך לביירות . כאשר גם העיתונות הביירותית נזעקה למחות בפני מוסדות האו"ם על פלישת ישראל , נתקבצו "הידי דים" וביקשו המלצות מהחמישה על מנת ש...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל