הצלב האדום, אוקטובר 1948

בחודש אוקטובר 1948 נלחצו השלטונות בלבנון להחליט בדבר השינוי במעמדם של החמישה , כתנאי לדיון בחילופי השבויים עם ישראל . אולם אנשי הצלב האדום , בדרכם ללבן את הסוגיה בלבנון , נדרשו לטפל בנושא שהפתיע והביך אותם . החמישה נהגו להעלות את מצוקותיהם בכל ביקור של איש רשמי , בתקווה שיוכל לקדם את הטיפול בתנאיהם . גואי , שהגיע מתל אביב , ובורנייה התבקשו על ידי החמישה להפעיל את השפעתם על עורך הדין הלבנוני , מבלי שהצלב האדום תודרך כראוי על ידי ישראל . ב 12 באוקטובר ביקרו גואי ובורנייה בכלא ושמעו את תלונותיהם של החמישה על עורך הדין הלבנוני . שני הנציגים נפגשו עם גיורג' פדיול והעלו בפניו את תלונות החמישה נגדו על אי-טיפולו בבקשותיהם . עורך הדין הלבנוני גילה את אוזנם של גואי ובורנייה , שעורך דין יעקב סלומון מחיפה מינה בביירות אדם בשם לוי לסייע לחמישה , והאיש מפקיד לזכותם דמי קיום מדי חודש בחודשו , ואין לבוא בתלונות כלפיו , כלפי גורגי פדיול . כך , באקראי , הופתעו גואי ובורנייה לשמוע על קיומה של מערכת התמיכה הלוגיסטית בחמישה . בורנייה אף נפגש עם לוי , שאל על פשר הוצאותיו ולמד ממנו בנימה של ביקורת שהחמישה א...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל