שוב כולנו יחד עומדים מימין י יצחק סלע, פואד חיאסקי, יחיאל אוגדן, שארל ענתבי יושבים מימין, חיים יפה, אברהם ענבי, יהודה יהודאי, ישעיהו גביש