הצלב האדום לילדים

ב 28 באפריל 948 ו פשטה השמועה שאשת נשיא לבנון מתכוונת לבקר בכלא עם " א ( ל ) צליב ( א ) לחמר . " הכלא היה כמרקחה , והכול נסחפו בהכנות לקראת הביקור . החדרים נוקו , בתי השימוש נשטפו , הסורגים צוחצחו משל עמדו למסדר המפקד העליון . בד בבד עמלו כמה יודעי קרוא וכתוב בחדרם של חמשת היהודים על הכנת . 53 חיים לישעיהו , 6 באפריל 950 ו . . 54 דבר , 25 באפריל 948 ו . כתב בקשה להשתחרר מהכלא כדי להצטרף למלחמה בארץ ישראל . הבקשה הוקראה בקול כדי לקבל גם את הסכמתם של אנאלפביתים . כולם הסכימו ומיהרו להתנצל בפני היהודים שאין זאת אלא אמתלה להצדיק את בקשתם לחנינה . רק יוסף קלקל להם את החגיגה . ההצהרה אינה טובה , אמר להם , כי כאשר אישה באה לבקר בכלא , אין זה יאה לבקש חנינה בגלל מלחמה , ומוטב שיבקשו רחמים . מוטב שיתארו את מצבם הגרוע ואת התנאים הקשים , יבקשו רחמים על נשותיהם וילדיהם החפים מפשע , שנשארו ללא תומך ומפרנס . כל בני החדר קיבלו מיד את דעתו וישבו לכתוב בקשה חדשה , וכדי להפגין את מצוקתם הפכו את החדר ומלאו אותו במזרנים ושמיכות . אחרי הצהריים הגיעה המשלחת הנכבדה . למרבה המבוכה , הייתה זאת קבוצת נערות צע...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל