הצלב האדום, פברואר 1948

28 הפנייה אל הצלב האדום נערכה בטרם החל הארגון לפעול באופן רשמי בארץ . כבר בפברואר 1945 פנה הוועד הלאומי אל הארגון בבקשה לטפל בארץ ישראלים . 26 ליאו כהן אל ויויאן פוקס סטרנגואייס , 29 בינואר , , ( Pol / 6 / 48 ) , 1948 אצ"מ . S 25 / 5702 ( 8246 ) , Vivian Fox-Strangwa ) 's הרביעי בהיררכיה של המזכירות הראשית , שירת בארץ כ 8 ו חודשי המנדט האחרונים . . 27 ז'אן פי מונייה ( Munier ) אל בורנייה 30 , ( Burnier ) ינואר , 948 ו . אצ"מ , , S 25 / 5702 ( 8246 ) ז rs . . 1 / 219 / 1962 . 28 דונו , הצלב האדום , עמ' . 68-55 שהוגלו על ידי הבריטים מהארץ . הארגון פעל רק בשני אירועים הנוגעים ליישוב וסירב לפנייה אחת.- ז'אן פ' מונייה , ( Munier ) נציג הצלב האדום במזרח התיכון , שבימי מלחמת העולם התוודע למצב היהודים בבודפשט , התערב בספטמבר 1946 בנעשה במחנה באסמרה , אריתריאה , לשם הוגלו אנשי האצ"ל והלח"י בשלהי ; 1945 במקרה השני - ד"ר רולן מרטי , ( Marti ) מנהל המחלקה הרפואית של הארגון , ליווה את עולי האנייה "יציאת אירופה תש"ז" עם גירושם ממרסיי לגרמניה ביוליספטמבר . 1947 לעומת זאת , ב 1 בנובמבר 1946 סירב האר...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל