כלניות מיובשות הכלניות ותיבת התווים של השיר נשלחו מההכשרה בגבת לכלא. בעצת חבריו "שחרר" ישעיהו את הכלניות מהכלא ושלח אותן לחברתו תמר בגניגר.