גילוי המרותרת היהודית בביירות מימין: חיים יפה (דופן) ופו<נד רו'אסקי, (עיתון "ביירות" ‭(9 1.1948‬