שפוטים

חלף שבוע מאז המשפט . הם כבר למדו שימי הביקור הם חמישי ושבת . לחמישה הובטח שהרב ונוער "מכבי" בביירות יבואו לבקרם בשבת 3 ו בדצמבר , 1947 אך היום חלף . לפנות ערב , בעודם יושבים ליד הדלת ומשחקים , אירע מאורע מכונן שהוציאם מהשגרה ולימדם לקח . בד בבד עם כניסתם של עצירים חדשים הופיע באשנב הדלת ראש כסוף וממושקף של יהודי ובטרם עלה בידו לומר דבר הוכה על ידי השומר . היהודי תפס את רגלו של הסוהר ושאל בתוקף מדוע הוא מכה . תגובתו הגאה והאמיצה של היהודי הייתה מפתיעה ומסקרנת , אך לא עלה בידם לברר מיהו האיש . בלא קשר לאירוע , קיבלו החמישה הוראה לארוז את חפציהם ולעבור אל ביתן השפוטים , ביתן , 4 שבו היה אברהם כלוא בצינוק בימים הראשונים בכלא . הם נפרדו מחבריהם בביתן 2 של הבלתי שפוטים ועשו כמצווה בזריזות רבה . בביתן 4 הם התקבלו על ידי אבו חודור , בכיר אסירי הביתן , שנודע בהשפעתו הרבה על האסירים ועל הסוהרים כאחד . הם הוכנסו לאולם מס' 5 הצנוע , ואבו חודור פינה להם מקום מרווח בקרבת הדלת . חסותו המגוננת של אבו חודור הקנתה להם הילה של מיוחסים , מכובדים ועשירים . לראשונה הייתה להם פינה משלהם ללא ערעור . כאן גילו ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל