סיקור המשפט בעיתונות לבנון עיתון "ביירות‭947 ,"‬ו‭2.‬ו‭7.‬