חוטר־ישי בבית־הדין (מקור: חוטר־ישי, קו ההגנה, עמי ‭(167‬