מחנה בית־הדין הצבאי בביירות רות (מקור: ס"מ, ‭(Beyrouth, 1:13,1(0),2/1 : Corf orps Field Survey Coy, R.A.K. 1941 ,011. 19/19‬