עורך־הדין אהרון חוטר־ישי

ב 23 באוקטובר , כשהחמישה ביקשו מנימר אלהווארי , בראס א נקורא , להודיע לעררך דין אהרון חוטר ישי על תפיסתם , ראשו של חוטר ישי כבר היה נתון 1 כל כולו בנפתולי הסבך . לכל איש ביישוב היה ברור , שכאשר מתעוררת סוגיה משפטית לאנשי ה"הגנה" - הכתובת היא חוטר ישי . עורך הדין אהרון חוטר ישי עלה לארץ ב 3 ו 19 מרוסיה , היה ממפקדי ה"הגנה" ופרקליטכו של רבים מעצירי ואסירי המחתרת . הוא שירת במלחמת העולם השנייה בבריגדה היהודית , היה פעיל עלייה ולאחר מלחמת העצמאות כיהן כפרקליט הצבאי הראשי הראשון במדינת ישראל . בפרק שהקדיש בספרו לפרשת החמישה סיפר חוטר ישי שלמחרת היום בו נתפסו , התפרץ למשרדו מוכתר חניתה בן עמי 2 פכטר . הוא בא בהמלצתם של ישראל גלילי ושלישו של יעקב דורי בחיפה . למרות שהיה קצר רוח והתכונן למשפט , שנקבע לאותו הבוקר , ידע חוטר ישי שבן עמי אינו מי שיטרח לבטל את זמנו . הוא שמע את בן עמי וחקר בקצרה על הסיבה לסיור , על נסיבות המעצר ומוצאות החמישה ועל השליח הערבי שנשא פתק , שנכתב על ידי אחד מהחמישה , הגבוה היודע ערבית , ובו דרישה לכופר . חוטר ישי התרעם על אבדן הזמן ועל בן עמי , שלא נענה מיד לדרישת הכ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל