יאן הפולני

עם בואם לחדר החדש של הבלתי שפוטים נמצ 1 < ו לחמישה גם ידידים . בכלא היה ערב רב של טיפוסים : היו ביניהם מוסלמים , נוצרים , דרוזים , יהודים , ערבים , בדואים , ארמנים , יוונים , פולנים , רוסים ועוד כהנה וכהנה פושעים פליליים ופו ליטיים , כמו המתנקשים בקאוקגיי , זורקי הפצצות על השגרירות האמריקנית ועל הפרלמנט ומוכרי קרקעות ליהודים . שניים מהכלואים , לבד מאבו חודור , התיידדו במיוחד עם החמישה . הראשון היה יאן , פולני בעל עבר פלילי עשיר , שידע קצת אנגלית . הוא הגיע עם הצבא הפולני לארץ ישראל , ערק , ישב בכלא עכו ובהגיע החמישה לביירות כבר המתין כשנה למשפט . יאן היה בעל השכלה רחבה , ולמרבה פליאתם של החמישה , הוא לא היה אנטישמי , כמצופה מפולני . יאן היה איש אלים , שחצן , יהיר ושנוא על רבים משוכני החדר שיראו מפניו . הוא לא הסתיר את כוונתו לברוח . כבעל ניסיון בין פושעי המזרח הבין את אורח החיים השונה של החמישה ונהג להזהירם מבעוד מועד ולהדריכם כיצד לנקוט בתגובות מדודות . יאן חבר בכלא לפושע בשם אדמונד , פולני גם הוא , מהנדס חסר שיניים שידע יידיש , והיה לחמישה יסוד לשער שהסתיר את יהדותו . זמן קצר לאחר ה...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל