ישעיהו ואבו חודור ישעיהו לתמר, 27 באוגוסט 948ו: אני מצרף למכתבי הקצר תמונה שבה אני מצולם עם הטוב שבידידי כאן, שבימים אלה משתחרר, רסלאן ביידון, המכונה אבו חודור. זה אדם שהינו לי כאח מבוגר שעזר לי להכיר את העולם הערבי והדריך אותי כי'צד יש להתנהג עמו.