על הכסף

אמצעי הקיום החיצוניים שהועמדו לרשות האסירים נמדדו בכסף . מלכתחילה הבין עורך הדין של אנשי ה"הגנה , " אהרון חוטר ישי , שכסף הוא המפתח לכושר העמידה של החמישה ולהישרדותם . גיבוי כספי טוב הבטיח חוסן מפני מתנכלים , כבוד וכמובן מזון ראוי . כאשר יונה רסין , מאנשי הסיוע לאסירי ה"הגנה , " ביקר אצל משפחת יהודאי בירושלים בימים הראשונים של חודש דצמבר 947 ו , הוא גילה את אוזנם על גיוסו של יהודי מעשירי ביירות , המרבה בנסיעות לארץ , שקיבל על עצמו לתמוך בחמישה מטעם הנהגת היישוב . ההסדרים היו בלתי ידועים ובלתי תלויים בחמישה , ולא נדרשה כל מעורבות מצדם . האסירים לא החזיקו כסף ברשותם , ובין הכתלים היו הסיגריות מטבע לכל דבר . ההקצאה הכספית לקיומם הועברה מהארץ לידי 'בא כוח' יהודי שהיה נתון לפיקוחו של עורך הדין המקומי שהופקד על שלומם על ידי עורכי הדין הארץ ישראלים יעקב סלומון ואהרון חוטר ישי . סכומי הכסף שהועברו מדי פעם על ידי ההורים באמצעות הצלב האדום לזכותו של מי מהחמישה , לא נמסרו לו באופן אישי , אלא הופקדו , כנראה , במשרד הכלא . לפעמים הם לא ידעו שכסף הופקד לזכותם , אבל ידעו גם ידעו כאשר הכסף אזל . ביום...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל