בית הדין הצבאי

חמישה ימים לאחר העברתם לביירות נלקחו החמישה לחקירה בבית הדין הצבאי . ישעיהו הכין מראש פתק עם תמצית השתלשלות האירועים שעברו עליהם , כדי שכל החמישה יהיו מתואמים בעדויותיהם . הם נכבלו , הועלו על מכונית אסירים סגורה ויצאו לדרך . מיד הם החליפו ביניהם רשמים שחוו מיום הפרדתם ואל בית הדין הגיעו במצב רוח מרומם . אפילו השוטרים הצבאיים קיבלו את פניהם בבית הדין כמכרים ותיקים ובברכת הצלחה . חבריהם לכלא הכירו את בית הדין הפלילי ( ג'יניה , ( את בית משפט השלום ( סולחיה ) ואפילו את בית הדין לענייני קרקעות . הם , החמישה , הוסעו אל בית הדין הצבאי ( עסכריה . ( החמישה הובאו בפני שופט חוקר שנעזר במתורגמן , חייל , יליד מארג' עיון שפטפט קצת אנגלית . התרגום הקלוקל גרם לכל הנוכחים לפרוץ בצחוק . בהסכמת החוקר לקח אברהם לידיו את ייצוג הארבעה ותרגם את עדויותיהם . בדרך זאת דאג שלא תהינה סתירות בין העדויות . פעמיים נוספות הם נקראו לחקירה . בפעם השנייה הם הופתעו , שכן החקירה הוקדשה לשאוויש מרמיה . לבם עלץ מששמעו שהשאוויש הועמד גם הוא לדין בגין בקשת השוחד מקיבוץ אילון . מיודעם , הקצין סברה , ניהל את החקירה וסיפר שדיבר ...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל