באינפיראד, בצינוק

עם בואם ל"כלא החול" ב 30 באוקטובר , 1947 הופרדו החמישה זה מזה . אברהם הוכנס לביתן , 4 יחיאל ויצחק - לביתן , 3 ישעיהו ויהודה לביתן . 2 עם כניסתם לבי תנים הם נרשמו ונזרקו בכוח , בקללות , בעיטות וביריקות ל"אינפיראד , " לצינוק , כל אחד לצינוק משלו . הצינוק היה תא שגודלו כ 3 \ 1 . 5 מטרים , אפוף ריח בלתי נסבל , ואין בו מקום ליותר ממזרן . קירותיו החשופים היו מכוסים בכתובות בשפות רבות , גם כאלה שנכתבו בדם , לצד סמלים רבים של צלב , סהר ואף מגן דוד . במכתב להורים ב 5 ו בדצמבר 1947 כתב ישעיהו שמקירות חדרי הכלא ניבטת מורשת מלחמת העולם השנייה בצורת צלבי קרס רבים . בכלא הזה , באחד מתאיו , ישב שנה קודם עקיבא פיינשטיין , איש המחלקה הסורית של הפלמ"ח שעבר למוסד 2 לעלייה , 'ב ריכז את מסעי הברחות העולים לארץ מעיראק , סוריה , תורכיה ולבנון -,נתפס , עונה והוסגר לאחר ריצוי עונשו לסוריה . בקיר החיצוני של הצינוק , בגובה שלושה מטרים , היה צוהר מרושת בשלושה סורגים ורשתות . מפתחו היה אלכסוני , כדי שאיש לא יוכל לשבת עליו ולנסרו . בדלת העבה שפנתה אל המסדרון היה . 2 מגן , הגנה יהודית , עמי : 41 הלל , רוח קדים ,...  אל הספר
הוצאת ספרים אריאל