"כלא החול‭,"‬ ביירות 1942 (מקור: ס"מ, ‭(Beyrouth Ville, 1:1 0,000, Service ( ;eographiquo des KKLL, 1942‬