ביירות 2008 (מקור: ‭(Google Photo Satellite, l.exilogos‬