מפת אילוךרמיה (מקור: ס"מ, ‭(Tarbikha, 1:25,000, 2/1 Australian Field Survey Company, 1941‬