א.ג. גנסין — מאמרים בעברית וביידיש על יצירתו ואישיותו

לילי רתוק וחמוטל בר יוסף אב , יצחק , 'אורח' ( עם הופעת כתבי אורי ניסן גנסין , ( על ה משמ ר , . 16 . 8 . 1946 ; 9 . 8 . 1946 אבינור , גיטה , 'בצדי דרכים , ' על המשמר , ; 22 . 3 . 1953 גם כתוך : בצל הזכרונות ( מפעל סופרי חיפה , תשל"ה , ( עמ' . 70 — 66 אבי שאול , מרדכי , 'כן מלך שהלך בגולה ( כתבי א . נ . גנסין , כרך א , ' ( הארץ , . 21 . 3 . 1930 אבישי , מרדכי , יבין צללים מתמשכים' ןעל הצד ה , יחדיו , , 1977 עם מבוא והסברים מאת דן מירון , ( מעריב , . 10 . 3 . 1978 אבן , יוסף , 'גנסין — מאיתו ועליו' ( על הצרה כנ"ל , ( דבר , . 24 . 3 . 1978 אבן , יוסף , הדמות בסיפורת , ספריית פועלים , תל אביב , , 1980 עמ' . 190— 188 אוכמני , עזריאל , 'באספקלריית הימים ' , על המשמר , 17 . 6 . 1946 ; 4 . 6 . 1946 גם בתוך : כ ת ב י א . נ . גנסין , כרך ג ( ספריית פועלים , , ( 1946 עמ' ; 218— 201 גם בתוך : לעבר האדם , ( ספריית פועלים , מרחביה ) , 1953 עמ' . 116 — 96 אורינובסקי , אהרון , שיעורים בתולדות הספרות העברית החדשה , חלק ג , ( ורשה , אחיאסף , תר"ץ , ( עמ' . 213 — 200 אורינובסקי , אהרון , תולדות הספרות העב...  אל הספר
מוסד ביאליק