זכרונות צילה לוין־דראפקין על א.נ. גנסין

תרגם מכתב היד ביידיש והוסיף מבוא והערות שלמה צוקר הקדמת המתרגם העובדה כי השיר 'והיה כי ישוב מנודר שבסיפור 'אצל' של גנסין הוא עיבוד של שיר שנכתב במקורו רוסית על ידי המשוררת צילה לוין דראפקין כבר נודעה ברבים מאז פירסומה על ידי מנחם פוזננסקי בשנת , 1952 במאמרו 'מוטיבים גנסיניים . '' על קישור דמותה של צילה דראפקין ל'אצל' נודע עוד קודם , בשנת , 1933 כאשר פירסם פוזננסקי תרגום עברי של סיפורה היידי של המשוררת , ' מיידלשעס' , שבו סיפרה על התאהבותה בגנסין ( שמו בסיפור 'אורי ניסן סטיסון . ( ' בדמות המספרת שם בלשון המדבר בעדו , בבלה ובחברותיה , תיארה צ . ד . את עצמה ואת חוג ידידותיו של גנסין , אשר בהן ניתן להכיר את דמויות ' אצל , ' כפי שהעיר פוזננסקי בפתיחה לתרגומו . בדרך תיאורו של המספר ב'אצל' את הדמות המופיעה בפרקו הראשון והנקראת בשמה ובשם עירה של צילה דראפקין שבמציאות , ניכרת אירוניה ( אשר לימים פגעה בצ . ד ,. כפי שנראה : ( ' צילי , ריבה קטנונית ומזורזת מבנות בוברייסק השחרחרות , ' 'בוכיה הרבה בלילות ובוכיה בקול , ' 'כותבת מכתבים ארוכים ושורפתם וחוזרת וכותבת אחרים תחתיהם , ' ואחר שני ביקורים אצל...  אל הספר
מוסד ביאליק