הזר והקרוב דמותו של גנסין ויצירתו באספקלריה של 'נאך אלעמען' ('ככלות הכל') לדוד ברגלסון

אברהם נוברשטרן הופעת הרומאן 'נאך אלעמען' ' ) ככלות הכל ( ' ב 1913 ביססה את המעמד המרכזי שנודע למחברו , דוד ברגלסון , בין סופרי הפרוזה ביידיש בדור הראשון לאחר הקלסיקאנים . הספר התקבל לא רק כהישג בקאריירה הקצרה יחסית של הסופר , שנפתחה ב 1909 עם פרסום סיפורו 'ארום וואקזאל' ' ) סביב בית הנתיבות , ( ' אלא גם כמאורע ספרותי בקנה מירה רחב יותר , שבישר חידוש משמעותי בז'אנר של הרומאן בספרות יידיש . הדברים באו לידי ביטוי בביקורות הרבות יחסית שהוקדשו לספר , ותמציתן בתגובה הפרטית דווקא , בדבריו של י . צינברג במכתב אל ש . ניגר ביולי , 1913 שבו הוא מביע את רצונו לכתוב ביקורת על 'נאך אלעמען : ' און מכריז און מודיע זיין דעם יידישן לעזער : מזל טוב א"ך ! דער יידישער מאדערנער ראמאן איזאיןא גליקלעכער שעה געבוירן גערוארןי . ולהכריז ולהודיע בפני הקורא היידי : מזל טוב לך ! הרומאן המודרני ביידיש נולד בשעה מוצ לחת .  אל הספר
מוסד ביאליק