חחים באפו של הנצח

דן מירון לגרשון שקו כיבוש , זהו אותו כיבוש . חה —דוה.- הרי אדם , שיום אתמול היה מצוי למדי , אחד חלכה , שגורלו משגיח אליו מאחרי כתפו , בא היום ושם פתאום חחים באפו של אותו נצח אילם וגדול בכבודו , חה —חה — ' ) אצל , ' פרק ( 'ד א . ההקשר הספרותי למרות הרתיעה מהקדמות מתארכות , תקדם לגופו של דיוננו הבהרה מעטה של המושג 'חקשר ספרותי , ' כפי שישמש בדברים להלן ; הבהרה על דרך השלילה ועל דרך החיוב . הבהרה על דרך השלילה ; המושג ל א ישמש בדיון זה כדרך שהוא משמש לעתים בדיונים בהיסטוריה החברתית של הספרות , לציון מרחב ההוויה ההיסטורית הספרותית , שהסופר — בתור סופר —חי ופועל בה , וממילא היא מקיפה אותו ואת יצירתו וכורכת אותם בתוך רצף שניתן לכנותו הקשר ספרותי במידה שהוא מורכב מכלל התנאים הספרותיים של הזמן . הטעמים וההעדפות הספרותיים שיש להם מהלכים ו השפעות ספרותיות רווחות , הנובעות ממקורות חיקוי והשפעה קרובים ורחוקים ; קבוצות ספרותיות וקבוצות שכנגד , שהסופר רואה עצמו נוטל חלק בהן או מתנגד להן י כתבי העת שבהם הסופר מפרסם את יצירותיו ו'מדיניותם' להלכה ולמעשה ; פולמוסים ספרותיים ותרבותיים עקרוניים או אישיים ...  אל הספר
מוסד ביאליק