הזימון המשולש: א.נ. גנסין, יעקב ואסרמן ושבתי צבי

שמואל ורסס א . להערכת הרומאן 'היהודים מצירנדורף' והפרולוג 'בימי שבתי צבי' בכלל עזבונו הספרותי של המספר אורי ניסן גנסין מצטיירת החטיבה התרגומית מכתבי צ'כוב , אובסטפלדר . שסטוב ויעקב ואסרמן כחזיון רב עניין , וזאת בעיקר מפאת נקודות החיבור שבינה לבין יצירתו שלו . ה'סיפור' של יעקב ואסרמן , המספר היהודי גרמני , 'בימי שבתי צבי , ' שתורגם בידי גנסין וראה אור סמוך למותו הוא למעשה פרולוג ( Vorspiel ) לרומאן של ואסרמן , 'היהודים מצירנדורף , ' שנתפרסם לראשונה בשנת , 1897 ובשנייה — בגירסה חדשה — בשנת . ' 1906 רומאן זה , אשר עיקר עניינו הוא חישוף המציאות היהודית גרמנית ולבטיה בשלהי המאה התשע עשרה , מצורף לו פרולוג רב עניין , בן תשעים עמודים , המפליג לתיאור רישומה של תקופת שבתי צבי בקרב היהודים בקהילת פיורדא היא פירטה ( Furth ) שבחבל פראנקוניה , מחוז ילדותו של ואסרמן עצמו . המחבר מגלה בווידויו האידיאולוגי , 'דרכי כגרמני וכיהודי , ' את עוצמת החוויה שפקדה אותו בשעת מעשה היצירה של רומאן ביכורים זה . הוא כתב את הספר * נוסח מורחב של חיבורי שנתפרסם ב'מאזנים' , ( 1981 ) עמ' . 263 — 252 . 1 עיין : J . Wasser...  אל הספר
מוסד ביאליק