המצבה על קברו של א. נ. גנסין בבית־העלמין היהודי בווארשה